Ajankohtaista

 BPA ohjelma 3.2.5

 

 

Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 yhteensopiva BPA ohjelma. Lataa täältä

 


 WatchBP Video  

 

Also watch our step-by-step video on how to use the WatchBP Device at home. 
view video...


 Miten mitata

 

 

Vaihe vaiheelta video “Miten mitata verenpaine kotona”. 

 

Katso video

Next Events

Only for Distributors

Verenpaineen hallinta

Miten korkea/matala verenpaine syntyy?

Verenpaineen taso määräytyy aivojen osassa nimeltä verenkiertokeskus ja se mukautuu kulloiseenkin tilanteeseen hermoston antaman palautteen avulla. Elimistö muuttaa sydämen (pulssin) voimakkuutta ja taajuutta sekä verisuonten tilavuutta verenpaineen säätelemiseksi. Jälkimmäisen saavat aikaan verisuonten seinämien pienet lihakset.  

Verenpaineen taso vaihtelee sydämen toiminnan myötä. “Veren työntövaiheen” eli sydämen supistumisvaiheen (systole) aikana verenpaine on korkeimmillaan (systolinen verenpaine) ja sydämen «lepovaiheen» (diastole) lopussa se on alhaisimmillaan (diastolinen verenpaine). Verenpainearvojen on hyvä olla normaaliarvojen sisällä terveyden ylläpitämiseksi.

Mitkä arvot ovat normaaleja?
Jos diastolinen verenpaine on levossa yli 90mmHg ja / tai systolinen verenpaine on yli 140mmHg, niin verenpaine on liian korkea. Tässä tapauksessa ota yhteys lääkäriin. Pitkäaikainen kohonnut verenpaine on vaarallista terveydellesi ja saattaa vahingoittaa verisuoniasi. Ota yhteyttä lääkäriin, jos verenpaine on liian alhainen eli systolinen (ylä) arvo alle 100mmHg ja / tai diastolinen (ala) arvo alle 60mmHg. Säännöllinen verenpaineen tarkistaminen verenpainemittarilla on suositeltavaa, vaikka verenpainearvot olisivat normaalit. Näin voit havaita mahdolliset verenpainearvosi muutokset ajoissa ja reagoida niihin asianmukaisesti. Jos käytät verenpainelääkitystä, niin mittaa verenpaineesi päivittäin samaan aikaan ja kirjaa tulokset ylös. Näytä verenpainemittaustuloksesi lääkärille. Älä milloinkaan muuta lääkärisi määräämää lääkitystäsi mittaustulosten perusteella.

Verenpainearvotaulukko (yksiköt, mmHg) Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaisesti

Vaihteluväli Systolinen verenpaine Diastolinen verenpaine
Alhainen verenpaine Alhaisempi kuin 100  Alhaisempi kuin 60 
Normaali verenpaine
100 ja 120 välillä 60 ja 80 välillä
Lievästi korkea verenpainei 140 ja 160 välillä 90 ja 100 välillä
Liian korkea verenpaine 160 ja 180 välillä 100 ja 110 välillä
Vaarallisen korkea verenpaine korkeampi kuin 180 korkeampi kuin 110
Mitä voidaan tehdä, jotta saavutetaan normaalit korkeat/matalat verenpainearvot?

 

1. Kääntykää lääkärin puoleen.
2. Voitte myös itse vaikuttaa verenpaineeseenne elintapojanne muuttamalla. Näitä ovat:

A)Syömistavat

Pyrkikää ikäänne vastaavaan normaalipainoon.

  • Välttäkää suolan liikakäyttöä!
  • Välttäkää rasvaisia ruokia!


B) Aikaisemmat sairaudet

  • Noudattakaa johdonmukaisesti aikaisempien sairauksienne hoito-ohjeita, kuten Diabetes (Diabetes mellitus), Metabolinen oireyhtymä ja Kihti. 


C) Tavat

  • Lopeta tupakointi!
  • Käytä alkoholia kohtuullisesti!
  • Vähennä kofeiinin kulutusta! (esim. kahvi)


D) Fyysinen yleiskunto

  • Liiku normaalisti peruslääkärintarkastuksen jälkeen.
  • Valitse liikuntalajeja, jotka lisäävät kestävyyttä ja vältä voimailulajeja.
  • Välttäkää yliponnisteluja.
  • Jos teillä on aikaisempia sairauksia tai olette yli 40 -vuotias, kääntykää lääkärin puoleen ennen liikuntaharrastuksen aloittamista. Hän antaa neuvoja teille sopivista liikuntamuodoista ja liikuntamääristä.Typical 24-hours rhythm