Ajankohtaista

 BPA ohjelma 3.2.5

 

 

Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 yhteensopiva BPA ohjelma. Lataa täältä

 


 WatchBP Video  

 

Also watch our step-by-step video on how to use the WatchBP Device at home. 
view video...


 Miten mitata

 

 

Vaihe vaiheelta video “Miten mitata verenpaine kotona”. 

 

Katso video

Next Events

Only for Distributors

Mittaustulokset ja -tarkkuus

 • Lääkärini sanoo, että digitaaliset mittarit eivät ole tarkkoja ja että vain lääkäri tai kokenut hoitaja voi tehdä verenpainemittauksen oikein. Kuinka tarkka on Microlifen digitaalisen verenpainemittarin tulos?
 • Odotan saavani aina samat tulokset Microlife-mittarilla, mutta tulokset ovat joka kerta erilaiset. Onko laite viallinen?
 • Lääkärini sanoo, että verenpaineeni on 150/100, mutta miksi Microlife-mittarin lukemat sanovat noin 135/95?
 • Ymmärrän, että verenpaine vaihtelee päivän aikana ja saan sen vuoksi erilaisia tuloksia. Mutta mikä on todellinen verenpaineeni?
 • Ennen kuin ostin Microlifen verenpainemittarin, käytin toisen valmistajan mittaria. Miksi saan erilaisia tuloksia Microlifen laitteella?
 • Mistä tiedän, että laite on edelleen tarkka pitkänkin käytön jälkeen tai jos olen pudottanut sen?
 • Miksi ja milloin minun tulisi lähettää laite tarkkuustestiin?
 • Kumpi mittari on tarkempi, ranne- vai olkavarsimittari?
 • Minulla on sekä Microlifen olkavarsi- että rannemittari. Miksi saan erilaisia tuloksia?
 • Onko manuaalinen mittari yhtä tarkka kuin automaattinen?
 • Micolifen verenpainemittarilla mitattuna systolinen paine on sama kuin lääkärini mittaama, mutta miksi diastolinen paine on noin 10 mmHg korkeampi digitaalimittarilla?
 • Mittaan verenpainetta kotona useita kertoja peräkkäin Microlife-verenpainemittarilla. Ensimmäiset tulokset ovat hyviä, mutta miksi ne muuttuvat hyvin alhaisiksi noin viidennellä mittauskerralla?
 • Saako Microlifen verenpainemittareilla luotettavia lukemia myös raskauden aikana?

  ­­
  Lääkärini sanoo, että digitaaliset mittarit eivät ole tarkkoja ja että vain lääkäri tai kokenut hoitaja voi tehdä verenpainemittauksen oikein. Kuinka tarkka on Microlifen digitaalisen verenpainemittarin tulos?
  · Microlifen digitaaliset verenpainemittarit mittaavat painetta soveltaen ns. “oskillometristä menetelmää”. Tämä menetelmä on ollut maailmanlaajuisesti hyväksytty yli 30 vuoden ajan ja sitä käytetään sairaaloissa joka päivittäin, kun potilaan verenpainetta on tarkkailtava tehokkaasti ja tarkasti. Verenpaine mitataan analysoimalla painevärähtelyt, jotka ovat mitattavissa mansettipaineen hellittäessä.
  · Microlifella on monen vuoden kokemus näiden elimistön signaalien analysoinnissa ja verenpaineen erittäin tarkassa havainnoinnissa. Microlifen havaitsemisperiaatteen tarkkuutta vahvistavat kattavat kliiniset tutkimukset, jotka on tehty riippumattomissa lääketieteellisissä keskuksissa, joissa noudatetaan korkeimpia kansainvälisiä normeja.
  · On huomioitava, että suuri «tarkkuus» on seurausta siitä, että elektroninen laite mahdollistaa mittaukset kotona rauhallisissa olosuhteissa. Microlifen tarkalla verenpainemittarilla tämä on mitä suurimmassa määrin paras edellytys ihmisen verenpaineen tarkkaan määritykseen.
  · Useimmat lääkärit ja hoitajat luonnollisesti suosivat stetoskooppimenetelmää, koska he voivat kuunnella signaalia ja saada syvemmän käsityksen potilaan voinnista. Elektroniset laitteet sen sijaan kattavat monia lääkärin epävarmuustekijöitä, joiden tulkitsemisessa heillä on haasteita.
  · Lääkärin tekemänä verenpaineen mittausmenetelmään liittyy monia henkilökohtaisia vaikutuksia. Henkilön “todellista” painetta ei välttämättä saada mitattua, koska potilas ei ole yhtä rentoutunut kuin kotioloissa.
  · On todistettu lääketieteellinen tosiasia, että mansetin hidas tyhjenemisaika (2-3 mmHg/sek) on olennainen, jotta lääkärin vastaanotolla saadaan tarkat tulokset. Mutta usein lääkärit tai hoitajat käyttävät paljon suurempaa tyhjenemisaikaa ja saavat vääriä tuloksia.
  · Vakuuttavin tosiseikka on, että maailman johtavat verenpaineseurannan asiantuntijat pitävät parempana säännöllistä kotimittausta elektronisilla laitteilla kuin lääkärin vastaanotolla tehtyjä määräaikaismittauksia.
  · Elektronisilla mittareilla ihmiset tekevät useita mittauksia, koska se on helppo ja mukava tapa mitata verenpainetta. On aivan normaalia, että mittaustulokset eivät ole aina samoja. Jos lääkäri mittaisi verenpaineen kolmesti tai neljästi (mikä on harvinaista) hänkin saisi erilaisia lukemia.


  Odotan saavani aina samat tulokset Microlife-mittarilla, mutta tulokset ovat joka kerta erilaiset. Onko laite viallinen?
  · Ihmisen verenpaine ei ole vakaa elimistön parametri. Normaaleista fysiologisista syistä verenpaineesi voi vaihdella jopa 30 mmHg lyhyen ajan kuluessa. Verenpaine voi siis muuttua mittausten välillä. Itse asiassa ei ole helppoa luoda samoja olosuhteita peräkkäin tehtyjen mittausten ajaksi. Ei ole epätavallista, että peräkkäiset mittaukset antavat erilaisia lukemia johtuen vaihtelevista fysiologisista tiloista ja mittaustilanteeseen vaikuttavista haittatekijöistä (puhe, melu, liikkeet jne.).
  · Siksi useiden, monen päivän aikana samankaltaisissa olosuhteissa ja samaan vuorokauden aikaan saatujen mittaustulosten keskiarvo edustaa yksilöllistä verenpainettasi. Jos esimerkiksi mittaat verenpaineesi tunnin kuluttua ilta-ateriasta kolmena peräkkäisenä päivänä, et havaitse merkitseviä eroja. Näiden mittausten keskiarvo edustaa parhaiten omaa verenpainelukemaasi.


  Lääkärini sanoo, että verenpaineeni on 150/100, mutta miksi Microlife-mittarin lukemat sanovat noin 135/95?
  · Et ole välttämättä yhtä rentoutunut lääkärissä kuin kotona. Jos olet hermostunut vastaanotolla, verenpaineesi on korkeampi. On normaalia, että systolinen paine on rauhallisessa ympäristössä 15 mmHg alempi.
  · Ihmisen verenpaine vaihtelee päivän mittaan. Jopa 30 mmHg vaihteluja voidaan lyhyen ajan sisällä todeta fyysisen aktiviteetin (urheilu, aivotyö, stressi, vatsaoireet jne.) yhteydessä.
  · Suosittelemme, että mittaat verenpaineesi aina samaan aikaan vuorokaudesta ja samankaltaisissa olosuhteissa, esimerkiksi joka ilta tunnin kuluttua ilta-ateriasta.
  · Kaikki valmistajat soveltavat omia periaatteitaan verenpaineen mittaamiseen. Laitteiden ja lääkärin mittaustavan välinen ero voi perustua erilaisiin “taitoihin” ja tätä voidaan verrata esim. siihen, kun kaksi lääkäriä kuuntelee samaa potilasta stetoskoopillaan, mutta saavat erilaisia tuloksia.


  Ymmärrän, että verenpaine vaihtelee päivän aikana ja saan sen vuoksi erilaisia tuloksia. Mutta mikä on todellinen verenpaineeni?
  · Yksilöllistä verenpainettasi edustaa useiden päivien aikana saatujen tulosten keskiarvo, samaan vuorokauden aikaan samankaltaisissa olosuhteissa mitattuna.
  · Jos esimerkiksi mittaat verenpaineesi tunnin kuluttua ilta-ateriasta kolmena peräkkäisenä päivänä, et havaitse merkitseviä eroja. Näiden mittausten keskiarvo edustaa parhaiten omaa verenpainelukemaasi.


  Ennen kuin ostin Microlifen verenpainemittarin, käytin toisen valmistajan mittaria. Miksi saan erilaisia tuloksia Microlifen laitteella?
  · Useimmat digitaaliset mittarit toimivat ns. “oskillometrisellä menetelmällä”. Jokainen valmistaja soveltaa omia periaatteitaan analysoidessaan mitattuja signaaleja ja havaiten niihin liittyvät systoliset ja diastoliset arvot. Useissa kliinisissä tutkimuksissa on todettu merkitseviä tarkkuuseroja eri mittareiden välillä.
  · Microlifella on monen vuoden kokemus elimistön signaalien analysoinnista ja verenpaineen hyvin tarkasta havainnoinnista. Microlifen havainnointiperiaatteen suuri tarkkuus on vahvistettu kattavissa kliinisissä tutkimuksissa, jotka on tehty riippumattomissa kansainvälisesti korkeatasoisissa lääketieteellisissä keskuksissa.
  · Jokainen valmistaja soveltaa omia periaatteitaan, jotka on myös optimoitu “perusväestöön” sopiviksi. Saattaa olla henkilöitä, joille yksi laite on sopivampi kuin joku toinen. Samalla tavoin kaksi lääkäriä, joilla on erilaiset verenpaineen mittaustaidot, saavat stetoskoopillaan erilaisia tuloksia.
  · Yksi syy erilaisiin tuloksiin voi olla se, että verenpaine voi muuttua mittausten välillä. Itse asiassa ei ole helppoa luoda samoja olosuhteita peräkkäin tehtyjen mittausten ajaksi. Ei ole epätavallista, että peräkkäiset mittaukset antavat erilaisia lukemia johtuen vaihtelevista fysiologisista tiloista ja mittaustilanteeseen vaikuttavista haittatekijöistä (puhe, melu, liikkeet jne.).
  · Jos haluat verrata kahta laitetta, sinun tulisi poistaa mahdollisimman monta tilanteeseen vaikuttavaa tekijää. Mittaukset tulisi tehdä ilman ulkopuolista häiriötä ja käyttöohjeita noudattaen. Kukin mittaus tulisi tehdä samankaltaisissa olosuhteissa samaan aikaan vuorokaudesta. Muista rentoutua ennen mittauksia ja odottaa viisi minuuttia. Tee useita mittauksia kullakin laitteella ja vertaile keskiarvoja. Vain tarkkaan yllä mainittuja ohjeita noudattamalla saat tietää, kuinka suurista eroista on todellisuudessa kysymys.


  Mistä tiedän, että laite on edelleen tarkka pitkänkin käytön jälkeen tai jos olen pudottanut sen?
  · Mittarit antavat pudottamisenkin jälkeen tarkkoja tuloksia, mutta et voi havaita toimintahäiriötä käytön aikana. Tärkein tarkkuuteen vaikuttava komponentti on tallennettu tietokonesovellukseen, ja sovellus joko toimii tai ei. Muutkin osat vaikuttavat tarkkuuteen, mutta esim. tyhjennysventtiili tai painesensori on erittäin hyvin suojattuja vahinkojen tai laitteen vanhenemisen varalta.
  · Kansainvälisten normien mukaan suosittelemme kuitenkin, että pyydät valtuutettua Microlife-jälleenmyyjää tekemään tarkkuustestin joka toinen vuosi. Suomessa laitteita myy Instrumentarium.


  Miksi ja milloin minun tulisi lähettää laite tarkkuustestiin?
  · Microlife-verenpainemittarit on kehitetty pysymään tarkkoina pitkään. Taataksemme tämän suosittelemme – kansainvälisten normien mukaisesti – että pyydät valtuutettua Microlife-jälleenmyyjää tekemään tarkkuustestin joka toinen vuosi. Suomessa laitteita myy Instrumentarium.


  Kumpi mittari on tarkempi, ranne- vai olkavarsimittari?
  · Mittarit ovat yhtä tarkkoja. Koska kuitenkin jokaisen ihmisen verisuonten ja kudosten rakenne on yksilöllinen, joillekin henkilöille toinen voi sopia toista paremmin.
  · On mahdollista, että joidenkin henkilöiden ranteen signaalit ovat hyvin heikkoja johtuen valtimoseinämän rakenteesta. Nämä ihmiset voivat saada usein virheilmoituksia.
  · Ranteesta tehdyt mittaukset ovat herkempiä mittauksen aikaisille liikkeille, mikä saattaa aiheuttaa useampia virheilmoituksia. Älä siis liikuta rannetta tai kättä mittauksen aikana.
  · On hyvin tärkeää, että mansetti on sydämen tasolla mittauksen aikana. Se on vaikeampaa rannemittaria käytettäessä ja voi aiheuttaa vääriä tuloksia. Jos mansetti on 10 cm sydämen yläpuolella, paine on 8 mmHg todellista alhaisempi ja jos se on 10 cm alempana kuin sydän, lukema on 8 mmHg todellista korkeampi!
  · Rannelaitteet ovat hyvin yksinkertaisia ja olkavarsimittareihin verrattuna nopeampia käyttää, joten normaalisti rannelaitteilla tehdään enemmän mittauksia. Koska verenpaine vaihtelee voimakkaasti päivän mittaan, on tärkeää saada mahdollisimman paljon tietoa. Niinpä rannelaitteilla saa hyvää tietoa verenpaineprofiilista.
  · Ranteen valtimot ovat hyvin lähellä ihoa, joten elimistön signaalit eivät ole yhtä paljon kudosten peitossa kuin olkavarressa – tämän vuoksi ranteesta saatetaan saada parempia lukemia kuin olkavarresta.
  · Henkilöiden, joilla on paksut käsivarret, voi olla vaikea käyttää olkavarsimansettia, joten he saavat paremmin tuloksia ranteesta.


  Minulla on sekä Microlifen olkavarsi- että rannemittari. Miksi saan erilaisia tuloksia?
  · Molemmat ovat yhtä tarkkoja ja noudattavat samaa periaatetta. Koska jokaisen ihmisen verisuonten ja kudosten rakenne on yksilöllinen, joillekin henkilöille toinen voi sopia toista paremmin.
  · On hyvin tärkeää, että mansetti on sydämen tasolla mittauksen aikana. Se on vaikeampaa rannemittaria käytettäessä ja voi aiheuttaa vääriä tuloksia. Jos mansetti on 10 cm sydämen yläpuolella, paine on 8 mmHg todellista alhaisempi ja jos se on 10 cm alempana kuin sydän, lukema on 8 mmHg todellista korkeampi.
  · On mahdollista, että joidenkin henkilöiden ranteen signaalit ovat hyvin heikkoja johtuen valtimoseinämän rakenteesta. Nämä ihmiset voivat saada usein virheilmoituksia.
  · Ranteen valtimot ovat hyvin lähellä ihoa, joten elimistön signaalit eivät ole yhtä paljon kudosten peitossa kuin olkavarressa – tämän vuoksi ranteesta saatetaan saada parempia lukemia kuin olkavarresta.
  · Henkilöiden, joilla on paksut käsivarret, voi olla vaikea käyttää olkavarsimansettia, joten he saavat paremmin tuloksia ranteesta.
  · Ranteesta tehdyt mittaukset ovat herkempiä mittauksen aikaisille liikkeille, mikä saattaa aiheuttaa useampia virheilmoituksia. Älä siis liikuta rannetta tai kättä mittauksen aikana.
  · Koska yksilölliset tekijät vaikuttavat lukemaan, suosittelemme, että vertaat laitteita toisiinsa ja valitset sen, joka antaa yhdenmukaisimpia tuloksia. Jos saat merkitsevästi erilaisia arvoja, suosittelemme, että käytät olkavarsimittaria.


  Onko manuaalinen mittari yhtä tarkka kuin automaattinen?
  · Molemmat mittarit ovat yhtä tarkkoja. Automaattisiin malleihin on asennettu sähköpumppu kädellä pumpattavan pallon sijaan, mutta tämä ei vaikuta tarkkuuteen.


  Micolifen verenpainemittarilla mitattuna systolinen paine on sama kuin lääkärini mittaama, mutta miksi diastolinen paine on noin 10 mmHg korkeampi digitaalimittarilla?
  · Diastolista painetta on erittäin vaikea havaita stetoskoopilla ja se riippuu hyvin paljon stetoskoopin käyttäjän kyvyistä. Diastolisen paineen korrelaatio on hankalampi kuin systolisen.


  Mittaan verenpainetta kotona useita kertoja peräkkäin Microlife-verenpainemittarilla. Ensimmäiset tulokset ovat hyviä, mutta miksi ne muuttuvat hyvin alhaisiksi noin viidennellä mittauskerralla?
  · Syynä saattaa olla verentungos, koska et ole odottanut tarpeeksi kauan mittausten välillä tai et ole vapauttanut mansettia mittausten välillä.


  Saako Microlifen verenpainemittareilla luotettavia lukemia myös raskauden aikana?
  · Kyllä, Microlife-mittarit on erityisesti validoitu käytettäväksi raskauden ja raskausmyrkytyksen aikana. Raskauden aikana verenpaine tulisi mitata säännöllisesti kriittisen tilan, raskausmyrkytyksen, huomaamiseksi. Verenpaine kohoaa noin 20 prosentilla raskaana olevista naisista. Ota yhteys lääkäriisi välittömästi, jos raskaana ollessasi havaitset verenpaineesi nousseen merkitsevästi.