Ajankohtaista

 BPA ohjelma 3.2.5

 

 

Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 yhteensopiva BPA ohjelma. Lataa täältä

 


 WatchBP Video  

 

Also watch our step-by-step video on how to use the WatchBP Device at home. 
view video...


 Miten mitata

 

 

Vaihe vaiheelta video “Miten mitata verenpaine kotona”. 

 

Katso video

Next Events

Only for Distributors

Yleistä verenpaineesta

 


Mitkä ovat normaaleja verenpainearvoja ja milloin pitäisi kääntyä lääkärin puoleen?

Alla olevassa taulukossa on esitetty Maailman terveysjärjestön (WHO) suositukset (mmHg):

 

Luokitus Systolinen Diastolinen Suositus
alhainen verenpaine < 100
< 60 Käänny lääkärin puoleen
optimaalinen verenpaine 100 - 120 60 - 80 Kotiseuranta
normaali verenpaine 120 - 130 80 - 85 Kotiseuranta
hieman kohonnut verenpaine 130 - 140
85 - 90
Käänny lääkärin puoleen
korkea verenpaine
140 - 160
90 - 100
Käänny lääkärin puoleen
hyvin korkea verenpaine
160 - 180
100 - 110
Käänny lääkärin puoleen
vaarallisen korkea verenpaine > 180
> 110 Käänny heti lääkärin puoleen!

 

 

· On suositeltavaa, että kirjaat verenpainearvosi säännöllisesti ja keskustelet niistä lääkärisi kanssa. Jos systoliset arvot ovat usein yli 140 mmHg ja/tai diastoliset arvot yli 90 mmHg, sinun tulisi kääntyä lääkärin puoleen. On normaalia, että verenpaine on joskus korkeampi ja toisinaan alhaisempi, eikä ole mitään syytä huoleen, jos arvot ovat joskus korkeampia kuin yllä mainitut arvot. Mutta mikäli verenpaineesi on useimmiten yllä mainittujen arvojen yläpuolella, sinun tulisi kääntyä lääkärin puoleen.

 


Mitä tarkoittaa ”valkotakkihypertensio”?

· Valkotakkihypertensio on paljon käytetty nimi ilmiölle, jossa potilaan verenpaine saattaa olla korkeampi, kun mittauksen tekee lääkäri (normaalissa valkoisessa takissaan) tai hoitaja. Tämä johtuu siitä, että ihminen usein jännittää tai hermostuu tällaisten «virallisten» mittausten yhteydessä, ja verenpaine on sen seurauksena korkeampi. Ongelmana on, että ko. henkilön verenpaine ei välttämättä ole liian korkea normaalitilanteessa, mutta hänellä saatetaan todeta korkea verenpaine lääkärin mittauksessa. Kotimittauslaitteet ovat paras vaihtoehto tämän «valkotakkivaikutuksen» ehkäisemiseksi. Jotkut pitkäaikaistutkimukset ovat osoittaneet, että henkilöillä, joilla on korkeampi verenpaine lääkärin vastaanotolla, on myös suurempi kohonneen verenpaineen riski. Niinpä näiden potilaiden tulisi tarkistaa verenpaineensa säännöllisesti.

 


Riippuuko verenpaine iästä?

· Keskivertoväestössä iäkkäiden ihmisten verenpaine on korkeampi kuin nuorempien. Tämä johtuu verisuonten elastisuuden vähenemisestä vanhemmalla iällä.

· Verenpaineen ei tulisi nousta usein yli 140/90 mmHg edes vanhemmilla ikäryhmillä.

 

Lääketieteellisiä kysymyksiä ja käsityksiä

Seuraavassa on verenpaineeseen ja sen mittaamiseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Ne on kopioitu ja käännetty sveitsiläisen sydänsäätiön (Swiss Heart Foundation) potilaille tarjoamista materiaaleista. Kiitämme säätiötä siitä, että saamme käyttää näitä tietoja.

Swiss Heart Foundation

Schwarztorstrasse 18

CH-3000 Bern, Sveitsi

Puh.: +41 / 31 388 80 80

Faksi: +41 / 31 388 80 88

(info@herzstiftung.ch)

 


Onko totta, että verenpainetta mitataan ensisijaisesti «oskillometrisellä» tekniikalla? Mitä se tarkoittaa?

· Lääkärin vastaanotolla tai sairaalassa verenpaine yleensä mitataan perinteisellä «kuuntelumenetelmällä», eli sydänääniä kuunnellaan stetoskoopilla. Nämä verenkierrossa syntyvät äänet ovat peräisin olkavarren valtimoista, kun täyttyneen mansetin paine hitaasti vapautuu. Ensimmäinen kuultava lyönti viittaa systoliseen verenpaineeseen, viimeinen diastoliseen paineeseen. Verenpainemittaukset luetaan elohopeapylväästä ja tämän vuoksi arvo annetaan elohopeamillimetreinä (mmHg).


· Oskillometriassa käytetään erilaista mittausperiaatetta. Useimmat nykyään saatavilla olevat kotiseurantalaitteet käyttävät tätä menetelmää. Oskillometristen laitteiden elektroniset mikroprosessorit laskevat verenpaineen vaihteluista (värähtelyt), joita ilmaantuu verenkierron sykäysten johdosta. Koska sydämenlyönnit eivät ole olennaisia tässä menetelmässä, stetoskooppia tai mikrofonia (verenpainemansettiin liitettynä) ei tarvita. Verenpaine ja pulssi voidaan lukea optisesta näytöstä mittauksen lopuksi. Vaikkakaan laitteissa ei ole elohopeapylvästä, ne näyttävät verenpaineen mmHg-muodossa. Jos sydänrytmi on epäsäännöllinen, on suositeltavaa, että lääkäri mittaa verenpaineen.
Mitä pitäisi ottaa huomioon kotimittauksessa?

· Potilaiden, joilla on kohonnut verenpaine, tulisi mitata verenpaineensa säännöllisesti, sillä se antaa lääkärille arvokasta tietoa hoidon tehosta. Mittaukset tulisi kirjata verenpainepäiväkirjaan, johon kannattaa merkitä myös omat havainnot, kuten huonovointisuus, huimaus, unihäiriöt, lääkkeen unohtuminen sekä fyysiset tai henkiset ongelmat. On tärkeää, että mittaat verenpaineesi aina samasta olkavarresta tai ranteesta, aamuin ja illoin aina samaan aikaan. Älä tupakoi, juo kahvia tai alkoholia ennen mittausta. Tee mittaus 5 minuutin levon jälkeen, istuen ja rauhallisessa ympäristössä. Varmista, että mittaus tapahtuu sydämen korkeudelta. Vertaa tulosta lääkärin saamaan tulokseen ja pyydä jälleenmyyjää kalibroimaan verenpainemittarisi joka toinen vuosi.

 


Kannattaako rannelaitetta käyttää kotimittaukseen?

· Myös uusimmat rannelaitteet mittaavat verenpainetta oskillometrisellä menetelmällä. Ne ovat täysin automaattisia: mansetti täyttyy automaattisesti ja vapauttaa paineen automaattisesti oikealla nopeudella. Oikein käytettyinä rannelaitteet mittaavat verenpainetta hyvinkin luotettavasti.

· Täysautomaattiset sormilaitteet, jotka mittaavat verenpaineen ja pulssin etusormesta, antavat usein vääriä tuloksia, jos etusormea ei ole pidetty vakaasti sydämen korkeudella tai jos sormen pikkuvaltimot (arteriolit) ovat supistuneet kylmyyden vuoksi.

 


Onko mahdollista, että verenpaineeni laskee liikaa hoidon myötä?

· Hoito voi laskea verenpainetta liikaa. Seurauksena voi olla huimausta nopeasti ylös noustessa tai kumartuessa, voimakasta väsymystä ja energiavajetta. Jos huomaat näitä liian matalalle verenpaineelle eli hypotensiolle tyypillisiä oireita, sinun tulee keskustella lääkärin kanssa. Jos sinulla on alhainen verenpaine, josta ei koidu ongelmia, hoidon muuttaminen ei ole tarpeen.

 


Aiheuttaako lääkitys haittavaikutuksia?

· Hoidon alussa lääkitys voi tilapäisesti laukaista fyysisiä tai henkisiä reaktioita, kuten väsymystä, huimausta ja keskittymisvaikeuksia, jos verenpaine laskee liian nopeasti. Elimistö tottuu vähitellen matalampaan verenpaineeseen ja em. ongelmat poistuvat ajan myötä. Joillakin henkilöillä, jotka käyttävät jotakin tiettyä verenpainelääkettä, haittavaikutukset ovat jatkuvia. On haittavaikutuksia, jotka ovat ominaisia tietyn tyyppiselle lääkkeelle ja joita ei voida välttää annoksen pienentämisellä. Yksi esimerkki on hankala, mutta harmiton kuiva yskä, jota voi esiintyä ACE:n estäjien käyttäjillä. Jos yskä on kovin häiritsevä, lääkärisi saattaa vaihtaa ACE:n estäjän toiseen lääkkeeseen (esim. angiotensiini II reseptoriantagonisti).

· Iho-ongelmat, kuten kutina tai ihottumat, vaativat myös lääkkeen vaihtoa. Kalsiuminsalpaajilla on havaittu seuraavia harmittomia haittavaikutuksia: päänsärky, kasvojen punotus, säärten ja nilkkojen turvotus (edeema) sekä ummetus. Yleisimmin raportoituja beetasalpaajien haittavaikutuksia ovat väsymys, potenssiongelmat, kylmät jalat ja kädet. Veren pieni kalsiumpitoisuus, kihtikohtaukset ja lihaskouristukset ovat diureettien mahdollisia haittavaikutuksia. Tällä hetkellä parhaiten siedettyjä lääkkeitä ovat angiotensiini II reseptoriantagonistit.

 


Voinko lopettaa lääkehoidon haittavaikutusten vuoksi?


· Ei ole viisasta oma-aloitteisesti keskeyttää verenpainelääkitystä haittavaikutusten vuoksi, joten keskustele mistä tahansa sinulle ilmaantuneesta haittavaikutuksesta lääkärisi kanssa. Yleensä siedettävyyttä voidaan parantaa annosta pienentämällä, lääkettä vaihtamalla tai siirtymällä yhden lääkkeen käytöstä kahden lääkkeen yhdistelmähoitoon.

 


Voinko keskeyttää lääkehoidon viikonlopun ajaksi tai lomalla?

· Lähdetpä sitten perinteiselle tai aktiivilomalle, sinun tulee jatkaa lääkkeesi käyttöä, sillä verenpaineesi alkaa kohota heti kun keskeytät hoidon. Lentäessä on suositeltavaa laittaa lääkkeet käsimatkatavaroihin sen varalta, että ruumassa olevat matkatavarat katoavat. Aikaeroista johtuen ennen pitkiä lentomatkoja on hyvä kysyä lääkäriltäsi, milloin sinun tulee ottaa lääkkeesi.

 


Voinko lopettaa lääkehoidon, kun tunnen olevani rentoutunut?

· Stressi ja jännitys, jotka tilapäisesti kohottavat verenpainetta, ovat normaaleja ilmiöitä eikä niitä tule sekoittaa kohonneeseen verenpaineeseen. Mikäli lääkärisi on todennut, että sinulla on kohonnut verenpaine, verenpaineesi on useimmiten liian korkea lepotilassakin – ei ainoastaan, kun liikut, olet stressaantunut tai jännittynyt. Sinun ei sen vuoksi pidä lopettaa lääkkeesi käyttöä, vaikka tuntisitkin olosi rennoksi. Verenpaineesi kohoaa muutoin taas entiselle tasolleen.

 


Joudunko käyttämään «verenpainetta alentavaa lääkitystä» pitkään?

· Valtimonseinämien vaurio sekä sydämelle, aivoille ja munuaisille koituva voimakas rasitus voidaan välttää, kun verenpaineesi on hyvässä hallinnassa. Tämä vaatii pitkäkestoisen lääkehoidon, jos sinulla on hyvin korkea verenpaine ja jos muut vaihtoehdot (ruokavaliosuositukset, painon pudotus, suolan ja alkoholin käytön vähentäminen, stressinhallinta, tupakoinnin lopettaminen) on jo kokeiltu eikä verenpaineesi ole laskenut arvoon 135/85 mmHg.

· Elämäntapamuutoksilla ja riskitekijöiden poistamisella on erittäin myönteinen vaikutus verenpaineeseen, ja niiden avulla lääkeannosta voidaan usein jossain vaiheessa pienentää.

 


Lääkehoito on aiheuttanut potenssihäiriöitä. Mitä tehdä?

· Lääkitys voi aiheuttaa potenssihäiriöitä tai myötävaikuttaa niihin, mutta potenssiin vaikuttavat olennaisesti myös muut tekijät. Näitä ovat esimerkiksi ikä, fyysinen ja henkinen tila, alkoholin ja nikotiinin käyttö sekä oheissairaudet, esim. diabetes.

· Verenpaineen alenemisen voimakkuus ja nopeus, samoin kuin käytetty lääke voivat myös vaikuttaa potenssiin. Suurilla annoksilla lääkkeet, kuten beetasalpaajat ja diureetit, aiheuttavat potenssihäiriöitä nopeammin kuin kalsiuminsalpaajat, ACE:n estäjät ja angiotensiini II antagonistit. Kerro heti lääkärillesi potenssin heikkenemisestä. Jos syynä on käyttämäsi lääke, hän voi pienentää annosta vai vaihtaa lääkkeen toiseen.

 


Onko sellaista liikuntaa, jota ei voi harrastaa, jos on kohonnut verenpaine?

· Tavallisesti kohonneessa verenpaineessa pikkuvaltimot (arteriolit) supistuvat, jolloin verenkierto heikkenee. Lihasten liike laajentaa pikkuvaltimoita, koska työskentelevät lihakset vaativat enemmän happirikasta verta. Säännöllisellä reippaalla liikunnalla, joka kestää vähintään 30 minuuttia kerrallaan, on suotuisa vaikutus kohonneeseen verenpaineeseen. Hyviä lajeja ovat esimerkiksi reipas kävely, hölkkäys, pyöräily, murtomaahiihto, uinti (ilman ajanottoa ja sopivan lämpöisessä vedessä) sekä tanssiminen.

· Suuret lihasryhmät liikkuvat rytmikkäästi yhdessä näissä lajeissa. Pulssi nopeutuu ja verenpaine kohoaa, mutta ei liikaa. Urheileminen, joka ensisijaisesti rasittaa lihaksia ilman säännöllistä liikettä, ei kuitenkaan ole suositeltavaa. Tämän tyyppinen kuntoilu (esim. painonnosto) aiheuttaa verenpaineen nopean kohoamisen.

 


Luotettavat lukemat Microlife-verenpainemittareilla

Jokaisen ihmisen verenpaine vaihtelee suuresti. Siihen vaikuttaa fyysinen aktiivisuus, vuorokauden aika ja mieliala. Jokapäiväisen stressin ja rasituksen myötä 30 mmHg poikkeamat muutamienkin minuuttien aikana ovat aivan normaaleja. Sen vuoksi henkilö, joka mittaa verenpainettaan kotimittarilla ja tekee useita mittauksia, voi hämmentyä vaihteluista. Lääkäri voi tehdä yhden mittauksen tiettynä ajankohtana, mutta kotimittari kertoo poikkeamien normaalin vaihtelun.

Tämän vuoksi alan johtavat asiantuntijat suosittelevat, että potilas mittaa verenpaineensa kotimittarilla. Kotimittauksessa on tärkeää käyttää lääketieteellisesti tutkittua laitetta. Kaikki Microlifen mittarit on kehitetty tiiviissä yhteistyössä lääkäreiden kanssa, jotta potilaan saamien lukemien tarkkuus varmistetaan pitkällä aikavälillä.

Seuraavat asiat on otettava huomioon, jotta saadaan luotettavat tulokset mahdollisimman vähin poikkeamin:


· Verenpainetta ei tule mitata stressin ja rasituksen aikana. Suosittelemme, että mittaus tehdään ainakin kerran päivässä samaan kellonaikaan ja rauhallisessa ympäristössä. Lukemien vaihtelu on vähäisempää, kun mittaus tehdään vähintään 30 minuuttia ilta-aterian jälkeen ja rentouttavan toiminnan yhteydessä, eikä keskellä päivää. Tietysti mittauksia on hyvä tehdä satunnaisesti myös päiväsaikaan, jotta saadaan käsitys henkilökohtaisesta verenpaineprofiilistasi.

· Opettele saavuttamaan rentoutunut olotila ennen verenpaineen mittausta. Mittauksesta, joka tehdään heti istuuduttua tai esim. ihmisjoukon keskellä, ei yleensä ole hyötyä. Älä tee mittausta heti syömisen, juomisen, tupakoinnin, liikunnan tai kiihdyttävän tilanteen jälkeen.

· Mittaus tulisi tehdä 5 minuutin rauhoittumisen jälkeen mukavassa istuma-asennossa. Kiinnitä mansetti käyttöohjeen mukaan.

· Kun mansetti on täyttynyt, hengitä normaalisti, älä puhu. Vältä liikkumista ja lihasten jännittämistä.

· Useiden samankaltaisissa tilanteissa eri päivinä tehtyjen mittausten keskiarvo on normaali verenpaineesi.

· Jos teet useita mittauksia peräkkäin, odota ainakin 15 sekuntia ennen seuraavaa mittausta.

· Rannelaitetta käyttäessäsi varmista, että se on sydämen korkeudella.

· Apteekissa tai mittareita myyvissä liikkeissä tehdään usein monia mittauksia vertailun vuoksi. Nämä tulokset ovat harvoin hyödyllisiä mittausolosuhteiden takia. Vertailutulokset ovat hyödyllisiä ainoastaan, jos ne tehdään rauhallisessa ympäristössä vaadituin väliajoin. Nämä lukemat eivät kuitenkaan yleensä ole samoja verenpaineen normaalivaihtelusta johtuen.
 

Tarkkoja mittaustuloksia rannemittarilla

Ranteen kaksi valtimoa on heti ihon alla. Niiden ympärillä on paljon vähemmän pehmytkudosta kuin olkavarressa. Lisäksi nämä valtimot ovat merkitsevästi ohuempia kuin olkavarren valtimot.

Yllä mainitut erot johtavat seuraaviin hyöty- ja haittapuoliin:

· Rannelaite kiinnitetään lähelle valtimoita, joista signaalit tulevat, eikä mansetti kata niin paljon pehmytkudosta kuin olkavarressa. Tämän vuoksi potilailla, joiden olkavarressa on paljon pehmytkudosta, on huomattavasti vähemmän ongelmia rannemittauksessa.

· Ranteen ohuet verisuonet ovat herkempiä arterioskleroosille (valtimonkovetustauti), joka usein liittyy ikääntymisprosessiin. Jos potilaalla on arterioskleroosia, rannelaite voi usein antaa virheilmoituksia.

· Rannemittaus on yleensä pidetympi ja nopeampi tapa kuin olkavarsimittaus. Niinpä sitä käytettäessä verenpaine tulee tarkistettua useammin.

· Ranteesta saadut lukemat ovat herkempiä liikkeelle, minkä vuoksi virheilmoituksia saattaa tulla.

· Mittausta tehtäessä rannemittaria tulee pitää sydämen korkeudella.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että rannelaitteet sopivat parhaiten:

· Suhteellisen nuorille ja keski-ikäisille henkilöille (lukuun ottamatta potilaita, joilla on arterioskleroosi).

· Henkilöille, joiden tulisi aina pitää verenpainemittaria mukanaan.

· Henkilöille, joiden on vaikea saada mansettia oikein paikoilleen olkavarressa olevan runsaan pehmytkudoksen vuoksi.

· Henkilöille, jotka voivat istua paikallaan ja pitää laitetta sydämen korkeudella mittausta tehdessään.

· Henkilöille, jotka joutuvat tarkistamaan verenpaineensa usein.

 

Rannelaitteet eivät sovi yhtä hyvin:

· Iäkkäille henkilöille (mutta vain, jos heillä on arterioskleroosi).

· Henkilöille, jotka eivät kykene istumaan paikallaan ja pitämään laitetta sydämen korkeudella mittausta